Nếu Như Cơn Mưa Không Tạnh...

Nhân vật: Dương Du, Vũ Trung, Hoàng Linh, Kiều Anh.

Truyện được viết hoàn thành vào ngày 21/8/2016.

Note: Thêm một câu chuyện nữa, tôi lấy cảm hứng sáng tác từ những người bạn thân. Tôi dành tặng tác phẩm này cho Diên Vĩ!​


Nhận xét về Nếu Như Cơn Mưa Không Tạnh...

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ