Nếu Ngày Mai Em Không Còn Ở Lại

Cái gì gọi là có duyên nhưng không có phận?

Liệu rằng người rời đi có vui vẻ hơn người ở lại hay không? Tôi cũng không biết chắc nữa, nhưng có một điều mà tôi chắc rằng khi tôi rời đi, cả tôi và anh đều không ai vui vẻ...

Nhận xét về Nếu Ngày Mai Em Không Còn Ở Lại

Số ký tự: 0