Nếu Mọi Thứ Là Cách Trở?
Vốn dĩ trên cuộc đời này ai ai cũng biết giữa sự sống và cái chết là một ranh giới vô cùng mong manh. Nhưng liệu họ có biết không? Biết rằng giữa hạnh phúc và bất hạnh kì thực nó cũng chỉ cách nhau bởi một cái với tay, một cái ngoảnh đầu, một phút, hay thậm chí chỉ là một giây ngắn ngủi mà thôi...

Nhận xét về Nếu Mọi Thứ Là Cách Trở?

Số ký tự: 0