Nếu Là Thích Thì Hãy Nói Ra

Từ nhỏ Hoàng Gia Trạch và Hạ Yên Nhiên đã là một đôi bạn thanh mai trúc mã, tuy hai người có tính khí trái ngược nhau nhưng họ vẫn luôn bên nhau cho đến nhưng năm học trung học thì gia đình Hạ Yên Nhiên vì công việc đã phải chuyển lên thành phố, rời xa khu phố đã gắn bó bao lâu nay. Trước khi Hạ Yên Nhiên đi Hoàng Gia Trạch đã hẹn mỗi năm sẽ cùng cô đón sinh nhật nhưng anh đã không thực hiện được lời hứa đó. Mãi cho đến khi học đại học hai người mới gặp lại nhau nhưng mọi hiểu lầm của họ càng ngày càng lớn, không biết giải quyết như thế nào. Cuộc sống đại học đã giúp họ nhận ra những nỗi đau phải chịu đựng suốt thời gian qua và thông cảm cho nhau. Từ đây mối quan hệ giữa hai người họ cũng dần thay đổi.


Lưu ý: tất cả tên, nhân vật, địa điểm đều không có thật.

Nhận xét về Nếu Là Thích Thì Hãy Nói Ra

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ