Nàng Mấy Trăm Tuổi Rồi?
 Chuyển đến nhà trọ mới, tôi gặp lại người tình kiếp trước của mình! Nhưng... cô ấy là một hồn ma, còn tôi đã trải qua rất nhiều kiếp sống. Liệu tôi có nên làm linh hồn cô đơn này được hạnh phúc một lần nữa như tôi đã từng làm nhiều thế kỷ trước?

Nhận xét về Nàng Mấy Trăm Tuổi Rồi?

Số ký tự: 0