Nàng Lời Đường Mật

[Tra Nam cùng Vạn nhân mê một so. Vạn nhân mê so hắn còn tra đến kinh hãi thế tục.]


Bọn hắn chơi đùa nơi thế gian phồn hoa, đùa bỡn vô số thiếu nữ tâm tư cùng tình yêu sau đó lại vô tình vứt bỏ các nàng. Thật hảo, Sa La chính là bọn hắn tới muộn báo ứng.


Bọn hắn hung hăng làm trái ý trời, buộc Nguyệt Lão chỉnh sửa nhân duyên cho bọn hắn cùng nàng một sợi tơ hồng. Chỉ là sau lại mới hiểu được một đạo lý, kẹo đòi tới vĩnh viễn không bao giờ ngọt.


Vẫn luôn có người chờ đợi Sa La quay đầu, nhưng cho dù bọn hắn chờ bao lâu đi nữa. Cũng không chờ đến người trong lòng tình yêu...chỉ có thể ngước mắt dõi theo nàng vô tình bóng lưng. Bọn hắn người trong lòng, Người này hảo sinh tuyệt sắc lại mồm đầy nói dối hư cô nương, ngọt ngào lừa đi bọn hắn tâm lại chẳng chịu quý trọng nó...


"Sa La, ta...ta đau quá a" Có người ở chết lặng thì thào, hắn nức nở nằm trong vực sâu, chờ hắn người yêu thực hiện lời tới đón hắn...Cùng hắn bái đường thành thân, đôi bên vu hứa lứa đôi thuận hoà, bạc đầu giai lão...


Không xa... không rời.

Nhận xét về Nàng Lời Đường Mật

Số ký tự: 0