Nàng Ấy Là Vương Phi Của Ta

                                                    "Nàng nắm tay ta theo ta nửa đời phiêu bạt.

                                                      Ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh.""Giết!!!!"

"Tướng quân, người không sao chứ?"

"Ta... không sao. Ngươi đi giúp Canh tướng quân, ta đi bắt thủ lĩnh của chúng. Chia nhau hành động."

"Được."

Dù bị trúng một tên Tư Nguyệt vẫn nén đau thừa thắng xông lên nắm bắt thời cơ. Giặc Nam Man đã nhiều lần quấy nhiễu Đại Mạc, lần nào cũng bị bọn họ đánh tan tác chạy về nhưng vẫn là rất ngoan cố. Vì trận đánh ngày hôm nay, họ đã chuẩn bị rất lâu, nhất định không để thất thủ.

Nhận xét về Nàng Ấy Là Vương Phi Của Ta

Số ký tự: 0