Nam Thần Nhà Bên Có Độc

Văn án 1:

Cô không hiểu sao cô chỉ dẫm vào vũng nước, không cẩn thận trượt chân ngã một cái, mở mắt ra thì phát hiện linh hồn đang ở một không gian trống rỗng, còn bị một hệ thống ngu ngốc tên là Kẹo Ngọt lừa đảo dụ dỗ tham gia nhiệm vụ tập huấn rồi phải đi làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia. Mệt chết cô rồi!

Kẹo Ngọt: Cô mới ngu ngốc!

Đổng Nhạc: Ngu ngốc đang nói ai!

Kẹo Ngọt: Ngu ngốc đang nói cô!

Đổng Nhạc: Vậy đúng rồi, cô là hệ thống ngu ngốc!

Kẹo Ngọt: Hu hu! Chồng ơi! Em cần được chống lưng.

Đổng Nhạc: Tôi cũng có chống lưng nè.

Văn án 2:

Dù đi tới cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ tìm được em.

Đổng Nhạc: ??? Anh đừng tìm tôi, tôi không muốn yêu đương…

CP chính: Đổng Nhạc X Giản Trì; CP phụ: Tiểu Ngọt Ngào X Mọt Sách

Nhận xét về Nam Thần Nhà Bên Có Độc

Số ký tự: 0