Nam Phụ Là Chân Ái

Dương Thanh Lam đến với Triệu Tuấn Vũ bằng tình yêu chân thành, nhưng hắn đến với cô bằng sự nghi ngờ và lừa lọc. Trái tim đặt nhầm chỗ, liệu Dương Thanh Lam có thể chọn lại không?

Vậy mới nói, từ tiểu thuyết đến đời thực, nam phụ luôn là chân ái.

Nhận xét về Nam Phụ Là Chân Ái

Số ký tự: 0