Năm ngày bị anh theo đuổi
- Mới gặp anh năm ngày đã quen nhau, anh nói có phải nhanh quá không?
Anh vuốt vuốt lọn tóc mai của cô đang lòa xòa trước chán.
- Vẫn chậm...
cô vẫn không biết, anh theo đuổi cô đâu chỉ có năm ngày....

Nhận xét về Năm ngày bị anh theo đuổi

Số ký tự: 0