Nam Chính Khó Chiều Vậy Ư?

Lục Minh Nhiên vô tình trở thành đối tượng thí nghiệm của một hệ thống kì hoặc, cậu buột phải chiếm lấy tình yêu của nam chính để vượt qua các không gian, trở về hiện thực.


Cái gì cũng có giá của nó và đương nhiên trò chơi này cũng có phần thưởng, nếu Lục Minh Nhiên có thể vượt qua tất cả các không gian thì cậu sẽ nhận được 10 triệu đô, số tiền cả đời một nhân viên văn phòng như cậu cũng không kiếm được.


Ngược lại, nếu thất bại hệ thống sẽ sụp đổ, cậu phải chết.


Lục Minh Nhiên như cá nằm trên thớt, chỉ biết nhìn trời khóc than: "Nam chính khó chiều vậy ư?"

Nhận xét về Nam Chính Khó Chiều Vậy Ư?

Số ký tự: 0