Na Đa: Nương Tử Gửi Đến Sơn Thần

Chàng là Sơn Thần, mang trong mình trọng trách gánh vác cả Thiên giới khi Thiên Đế đã mất tích hơn hai vạn năm. 

Nàng là Na Đa, một phàm nhân hồng trang nhị thất niên* sống trong làng Sanna, nơi mà người dân luôn tôn sùng Sơn Thần. Họ là những tính đồ trung thành nhất của chàng, trong đó có cả nàng. 

Câu chuyện bắt đầu trước khi diễn ra đại lễ tế trời ba canh giờ, Na Đa đã gặp một sự cố... 

*: Mười bốn tuổi.

Nhận xét về Na Đa: Nương Tử Gửi Đến Sơn Thần

Số ký tự: 0