(Muv-Luv) PAK-FA

Lấy bối cảnh của Muv-Luv khi con người đang cố gắng chống lại những quái vật ngoài hành tinh được gọi là BETA.

Trong khi tất cả các phi công lái Chiến đấu cơ đối đầu với BETA đều thuộc mọi lực lượng quân đội từ những quốc gia trên Thế Giới thì Lê Quang Vinh lại là kẻ duy nhất không tham gia bất kỳ đội quan nào, anh ta là người Việt Nam cuối cùng có thể lái Chiến đấu cơ nhưng lại từ chối việc tham gia lực lượng quân đội quốc gia khác và tự thân một mình chiến đấu với lũ BETA. 

Liệu rằng bản thân anh có thể giúp được mọi người tỏng công cuộc đẩy lùi BETA ra khỏi Trái Đất và trả lại sự tự do cho nhân loại hay không?

Nhận xét về (Muv-Luv) PAK-FA

Số ký tự: 0