Mừng Anh Trở Về

Lời ước hẹn của tôi và em trên gành đá ven biển năm ấy, chỉ có thể chôn vùi trong những ký ức đã qua.

Nhận xét về Mừng Anh Trở Về

Số ký tự: 0