Mùa Thu Hà Nội Có Anh Ở Đó

"Em viết chuyện tình mình trong lời hát

Để mai này khi xa cách, ta vẫn có nhau

Trong kỷ niệm."

Nhận xét về Mùa Thu Hà Nội Có Anh Ở Đó

Số ký tự: 0