Mùa Hè Năm Ấy

Mùa hè năm ấy tớ yêu cậu khi nhìn thấy nụ cười ấy dưới nắng nếu sau này được quay lại nhất định cũng sẽ quay về hướng cậu đi.

Nhận xét về Mùa Hè Năm Ấy

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ