MỘT THỜI THƯƠNG NHỚ
Em đã không còn phân biệt rõ
Anh.. là tình bạn hay là tình yêu mà em đã bỏ lỡ...
Rời xa là để được gặp lại
Nhưng liệu rằng đến lúc ấy người anh chọn có còn là em...

Nhận xét về MỘT THỜI THƯƠNG NHỚ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ