Chương 20: Ngoại truyện: Oan gia ngõ hẹp (8)

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

*Tiên pháp: kĩ năng dùng roi
*Bị tá: Kiểu bị bẻ trật khớp ấy
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Sợi Tương Tư Vạn Niệm Sầu

Số ký tự: 0