Một Mẩu Chuyện Không Tên

Là một người trẻ tuổi, ai cũng từng có những giây phút nông nổi, nhất là những gì liên quan đến vấn đề tình cảm chẳng hạn.

Đây chỉ đơn giản là một mẩu chuyện không có tên, không có nhiều ý nghĩa, do tác giả nổi hứng viết lên trong một giây phút nhất thời. 

Nhận xét về Một Mẩu Chuyện Không Tên

Số ký tự: 0