Một Lần Chối Từ - Trăm Lần Khắc Ghi
Người con gái anh đã thẳng thừng từ chối giữa sân bóng đông đúc. Em đã trở lại rồi đây! Anh đã sẵn sàng làm chồng em chưa? Hoàng Đình Trọng.Tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Nhận xét về Một Lần Chối Từ - Trăm Lần Khắc Ghi

Số ký tự: 0