Một Kiếp Người Không Đủ Yêu Em

Đông chờ: Cuộc sống anh trôi qua bình lặng, anh không biết mình đang chờ điều gì đặc biệt... Cho đến khi em xuất hiện.

Thu đến: Em cứ nghĩ đến đây vì em, vì họ... Hóa ra là vì gặp và yêu anh.

Xuân nhìn: Em nhìn lòng người đấu đá nhau nhưng chỉ có tình yêu của anh là điểm sáng trong bức tranh hoang tàn đó.

Hạ đi: Em dành cả một đời đi tìm hạnh phúc... Hóa ra hạnh phúc ở trong tim.

Đông chờ Thu đến, Xuân nhìn Hạ đi.

...

Thu Nguyệt có hai lựa chọn, một là sống tiếp kiếp sống cực khổ kia, hai là quay trở về kiếp trước giải oan cho chính mình. Cô chọn về sau.

Nhận xét về Một Kiếp Người Không Đủ Yêu Em

Số ký tự: 0