Một Đoạn Hồi Ức

Giống như đom đóm nhỉ? Chúng giành cả quảng đời chỉ để tỏa sáng như những vì sao vào một buổi tối mù mịt để rồi sau đó nó đi tìm một người bạn đời rồi ra đi. Ngắn ngủi nhưng thật đẹp nhỉ? Tiếc thay cho cuộc đời của tôi, nó xám xịt, không tỏa sáng và giúp ích gì cho đời. Việc tôi sống và tồn tại chỉ đơn giản là làm một bao cát cho người đời phỉ báng và khinh thường. Nếu được có lẽ tôi cũng muốn một lần trong đời trở thành những ánh sáng thầm lặng tỏa sáng giữa một màn đêm đen tối như những chú đom đóm...

Nhận xét về Một Đoạn Hồi Ức

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ