Mối Tình Đầu

Cô là một bác sĩ trẻ có tiếng, anh là 1 quân nhân chống khủng bố dũng cảm. 2 người trai tài gái sắc yêu nhau, không rõ là duyên hay nợ!?

(truyện hoàn toàn là do tưởng tượng, nếu có trùng tên nhân vật hay địa danh thì tất cả chỉ là ngẫu nhiên)

Nhận xét về Mối Tình Đầu

Số ký tự: 0