Mỗi Sớm Mai Sóng Sẽ Vỗ Về Bờ

"Ủa, vậy thế sớm mai là cái chi?"


"Anh bạn, đó là khi nước mình độc lập đó."


***

"Sóng về bờ nghe trừu tượng ghê."


"Dĩ nhiên, đồng chí, anh nhớ nhà không?"


***


"Sẽ là bao lâu?"


"Tôi cũng không biết nữa, một lúc nào đó ở tương lai chẳng hạn. Nhưng, chắc chắn nó sẽ tới."

 

Lời nhắc nhẹ:

- Truyện lấy bối cảnh thời kháng chiến chống Mĩ, nội dung là sự kết hợp của trí tưởng tượng và những nghiên cứu của tác giả từ lịch sử đến văn học trong thời kỳ này, không đảm bảo đúng lịch sử hoàn toàn, mong cân nhắc kỹ trước khi đọc.


Nhận xét về Mỗi Sớm Mai Sóng Sẽ Vỗ Về Bờ

Số ký tự: 0