Mirabelle!
Mirabelle nghĩa là kì diệu và đẹp đẽ.

Kì diệu như cách tôi gặp được anh và đẹp đẽ như mối tình không trọn vẹn của chúng tôi.

- "Mirabelle!"

Nhận xét về Mirabelle!

Số ký tự: 0