Minh Giới Lại Tăng Ca

Văn án:

Ngàn năm một lần, nhân viên công vụ Minh Giới phải tiến vào luân hồi làm một ‘bài kiểm tra đạo đức’. Danh sách Đức Kiểm năm nay có cả vị Thôi thư ký trưởng kia. Chỉ là, y vừa tiến vào luân hồi không bao lâu liền bị gọi trở về, điều lệnh mới của Thập Điện như sét đánh bên tai:

‘Hoãn Đức Kiểm, tăng ca tu bổ lỗ hổng luân hồi.’

Vì vậy vị Thôi – mệnh vất vả – thư ký trưởng kia còn chưa kịp uống miếng nước ngay lập tức bị Chuyển Luân Vương đá trở lại luân hồi…

Nhận xét về Minh Giới Lại Tăng Ca

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ