Minh Gia Hệ Liệt: Thượng Hải Không Bình Yên

Fanfic CP Lâu Thành: Minh Lâu x Minh Thành (đồng nhân Kẻ Ngụy Trang)

Nhân vật chính: Minh Lâu, Minh Thành

Các nhân vật phụ: Minh Kính, Minh Đài, Vu Mạn Lệ, Vương Thiên Phong, Phương Mạnh Ngao, Uông Mạn Xuân, Lương Trọng Xuân,...

Thể loại: đồng nhân, đam mỹ

Thời gian: Dân quốc

Đặc tính: ngược tâm, sủng, HE, hài hước,...

....

Minh Lâu: "Ở Minh gia, tôi nói là tính."

Minh Kính: "Thật sao?"

Minh Đài: "Ở cái nhà này, em sợ đại ca, đại ca sợ chị, chị lại sợ em, em là lớn nhất."

Minh Thành: "Đại ca, anh ủi áo đi nhé, nếu không chị cả tìm anh đó!"

Minh Lâu: "Ở Minh gia, tôi nói... Thôi bỏ đi."

....

Minh Thành: "Ở cái nhà này, em chỉ là người làm thôi!"

Minh Kính: "Ai dám xem em là người làm hả?"

Minh Đài: "Em không dám!"

Minh Lâu: "Em là quản gia, em quản cả nhà!" 

Nhận xét về Minh Gia Hệ Liệt: Thượng Hải Không Bình Yên

Số ký tự: 0