Mễ Bà

Mễ bà không phải họ Mễ, cụ thể họ gì cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết bà thường giúp trẻ con cạo gió, châm cứu hoặc bắt quỷ. Thích dùng một ống mễ để chữa bệnh, cho nên dần dần tất cả mọi người gọi bà là Mễ bà, bà cũng rất thích người khác gọi bà như vậy. Ấn theo vai vế Mễ bà phải là thím của ông ngoại, do đó kỳ thật tôi có thể gọi bà là ngoại thúc tằng tổ mẫu, nhưng quá phiền toái, mọi người vẫn thích gọi bà là Mễ bà. Mỗi lần có người gọi bà, bà luôn đem hai mắt nhắm lại cố gắng mở ra, sau đó loạng choạng dùng đôi chân bó ba tấc từng bước một đi tới...

Bà đồng không phải là một nghề nghiệp dễ dàng, những bà đồng đi trị tà, thực chất... không thể có con! Nếu không, những người con của họ sẽ dính phải một lời nguyền luân hồi...

Warning: Shortfic cực ngắn, được duyệt là end luôn!

Nhận xét về Mễ Bà

Số ký tự: 0