Màu Mưa

“Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ bóng lưng ai đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về. Liệu khi trời tạnh mưa, cây có tươi tốt, mây có trong xanh, anh có về bên em"

                                            Celine

Nhận xét về Màu Mưa

Số ký tự: 0