Màu? Hmm... Tim Tôi Sao?

Một người chỉ yêu duy nhất một người, đối xử thậm tệ với tất cả những người còn lại, đó là giả tạo.

Một người chỉ vớ đại cho mình một người yêu, và tự trói mình bằng sợi dây thừng vô bổ, đó là tội lỗi.

Người khác tự hỏi: chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình?

Liễu Sương Nguyệt chép miệng: "Trái tim tôi là thủy tinh, hoặc pha lê, hoặc dòng suối, hoặc không gì cả. Nó trong suốt, hư không, khó hiểu."

Đối diện với Lâm Kế Thần, thứ Liễu Sương Nguyệt muốn, là chiếm hữu. Đối mặt với Bạch Thượng Phong, thứ cô cảm thấy, là ganh đua, ganh đua với một người con gái khác. 

"Người ta thường hỏi tôi nghĩ gì, nhưng tôi không thể đáp với một trái tim trống rỗng. Cảm xúc của tôi, hành động của tôi chẳng thể qua mắt được sao trời."

                     (Liễu Sương Nguyệt)

Nhận xét về Màu? Hmm... Tim Tôi Sao?

Số ký tự: 0