Mặt Trời Trong Tim Tôi

“Tớ cũng không thích ai, nhưng mà các bạn nam để đầu nấm, cũng không tệ nha”


Đầu nấm sao?

Nếu tôi cắt kiểu tóc đó thì sao?

Giống con trai ư?


Vậy thì chuyện tôi lo nghĩ là giới tính này cũng không thành vấn đề nữa rồi.


Khi tớ có ngoại hình giống con trai rồi, liệu Mẫn… có thích tớ không?


Khi ấy, tôi đã đưa ra quyết định táo bạo làm thay đổi cả thanh xuân của mình vào năm 15 tuổi.

Một suy nghĩ nông cạn của trẻ con.

Nhận xét về Mặt Trời Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0