Mạt Thế Nữ Cường Nữ Vương Ca
Một nữ sát thủ, đặc công ngầm  xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mạt thế mary sure. Liệu cô phải làm gì để đánh bại bàn tay vàng của mary sure chiến thắng số phận. Liệu cô có thể đánh bại sự bất công của thế giới mạt thế, đánh bại thế lực tàn ác để trở thành nữ vương của thế giới, câu chuyện là khúc ca hoành tráng của con đường Nữ Vương. 

Nhận xét về Mạt Thế Nữ Cường Nữ Vương Ca

Số ký tự: 0