Mạnh Bà Thang

Tác phẩm lấy cảm hứng từ bài hát "Mạnh Bà" của Hoàng Thi Phù. 

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.

Nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn.


Nhận xét về Mạnh Bà Thang

Số ký tự: 0