Mang Theo Sếp “Chạy Chết” Khỏi Trái Đất

Thể loại: Nam nam, xuyên nhanh, hệ thống, HE.


Arme là một designer số khổ tiền lương ba cọc ba đồng, suốt ngày phải chạy dự án dưới sự bóc lột tàn bạo liên miên của vị sếp keo kiệt bủn xỉn. Cuối cùng khi sức chịu đựng của con người có giới thiệu, cậu đã “chết” vì phải “chạy chết” không ngủ nghỉ suốt một thời gian dài. Cả trước và sau khi chìm vào mê man, trong đầu cậu đều không ngừng nguyền rủa vị sếp xấu tính của mình, đến nỗi sau khi “chết” bị xuyên qua thời không, cậu cũng mang theo cả sếp của mình xuyên cùng luôn. Kể từ đó rất nhiều chuyện oái oăm, trái khoáy, khôi hài diễn ra, họ sẽ làm như thế nào đây?Nhận xét về Mang Theo Sếp “Chạy Chết” Khỏi Trái Đất

Số ký tự: 0