Ma Pháp Sư

Nguyên Thanh vì cứu người mà bị tai nạn nhưng thay vì phải đối mặt cái chết thì hắn lại xuyên không sang một thế giới khác.

Một thế giới đầy màu sắc với các loại ma pháp, sinh vật hung tợn và nhiều bí ẩn.


Nhận xét về Ma Pháp Sư

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ