Ma Đạo Kinh Thiên

Cảnh giới: Nhập Môn, Kết Đan, Thu Linh, Linh Tuyền, Đại Hải… Hóa Châu, Địa Châu, Thiên Châu, Hậu Tiên, Tiên Thiên…


Giới thiệu:


Vũ Thuần Tử lấy thân hóa ma đạo, bất cứ việc gì cũng có thể làm, hắn xuất hiện chính là nhân loại đại loạn.


Cả nhà Vũ Thuần Tử bị thập đại tông môn chính đạo giết chết, duy chỉ mình hắn còn sống sót, hắn đối với chính đạo cực kỳ ghét cay ghét đắng, từ nhỏ âm thầm phát thệ, sau khi trưởng thành, tu vi tăng cao liền đem chính đạo môn phái giết sạch không chừa một ai, báo thù rửa hận cả nhà hắn.


Ta nhập ma tiến bước lên đỉnh cao, người nào cản đường diệt!


Chính đạo, ma đạo ư? Chọc ta ta đều giết!


Ta muốn thế gian vừa nghe tên đã sợ hãi, muốn bọn họ biết, Vũ gia không phải quả hồng mềm.


Một bộ truyện đến từ Lạc Lạc Tà Thiên, do tác giả Việt Nam viết! Mong mọi người ủng hộ mình để có thêm động lực up truyện.

Nhận xét về Ma Đạo Kinh Thiên

Số ký tự: 0