Lương Duyên Tiền Định: Long Nữ Kén Rể Chọn Nhầm Quân Vương
Đã từ lâu, trong dân gian Đông Châu đã truyền tai nhau về câu chuyện tộc Rồng có năng lực thần kỳ. Tương truyền rằng người mang huyết mạch của tộc Rồng có thể hô mưa gọi gió, còn huyết mạch Lam Huyên xứng bậc quân vương, đất Đông Châu không thể không có một trong hai. Nhưng cũng có một số ít người cho rằng, người nào lấy được Long Nữ, người đó mới chính hoàng đế.

Nhận xét về Lương Duyên Tiền Định: Long Nữ Kén Rể Chọn Nhầm Quân Vương

Số ký tự: 0