Lương Đường Hoa

Tác giả: Phanh Đâm Cỏ Gãy

Thể loại: Tình cảm, Nữ cường, Dị năng, 1x1, GE.

Giới thiệu:

Năm 16 - 17 tuổi, thời trung học phổ thông, cái thời mà tôi nghĩ nó sẽ bình thường như của bao người khác, bỗng nhiên lại trở nên bất thường vì một lời tỏ tình vô hại.

Đây, câu chuyện của tôi, chồng tôi, với người mà có chết chúng tôi cũng không thể nào quên.

Nhận xét về Lương Đường Hoa

Số ký tự: 0