Lớp trưởng à! Mình yêu cậu
"Lớp trưởng à tớ yêu cậu nhiều lắm
Bao giờ cậu mới nói yêu tớ đây?"

Nhận xét về Lớp trưởng à! Mình yêu cậu

Số ký tự: 0