Look At Me, Sweetheart! - Nhìn Về Nơi Anh
CP HarDra
Bối cảnh trọng sinh, hắc sư, tẩy xà.
Boss phản diện không còn là boss phản diện. Tiểu bằng hữu không còn là tiểu bằng hữu.
Xà vương lấy tư thế không hề khoa học mà dây dưa cùng Khổng tước tiên sinh.
Cứu thế chủ dự bị bí ẩn và lạ lùng.
Rắn nhỏ nhà Zabini biến thái không có hạn cuối.
Và quan trọng nhất, tiểu xà nhà Cứu thế chủ đại nhân vậy mà lại bỏ nhà đi bụi.
Với một bối cảnh khác xưa đến 80% như thế, Harry Potter, hay đúng hơn là Cứu thế chủ hắc hóa của chúng ta phải làm sao để giải quyết đây?

Đồng nhân Harry Potter.

Nhận xét về Look At Me, Sweetheart! - Nhìn Về Nơi Anh

Số ký tự: 0