Lời Nguyền

Sự xuất hiện của Mr B,  một người gắn bó với những biến động kinh dị của Trần Gia đã thay đổi cuộc đời An vĩnh viễn. Cô đã từng chút từng chút lật giở, đối diện và gỡ những nút thắt đau lòng mà những tiền nhân Trần Gia gây tạo.

Âu cũng vì một chữ "Tình"...

Nhận xét về Lời Nguyền

Số ký tự: 0