Lời Hẹn Ước Lúc Trước Liệu Cậu Còn Nhớ?

"Suốt đời làm bạn, năm tháng trôi qua, tụi con xin thề, sẽ mãi mãi là bạn tốt."   

Vâng đó là lời hứa của đôi bạn Rinkitori và Ami thuở nhỏ. Câu chuyện bắt đầu khi Rinkitori gặp Ami lần đầu tiên ở cổng trường lúc ra về, họ đã cùng trò chuyện về việc phụ huynh vẫn chưa đến và dần họ đã trở thành những người bạn khi tiếp tục có nhiều hơn những lần nói chuyện của sau này. Liệu mối quan hệ như thế giữa hai người họ sẽ ra sao khi thời gian chính là thử thách lớn nhất mà họ phải vượt qua.

Nhận xét về Lời Hẹn Ước Lúc Trước Liệu Cậu Còn Nhớ?

Số ký tự: 0