Loạn Rồi, Loạn Rồi. Qúy Phi Là Nam Nhân!

 Chỉ vì cuộc gặp  gỡ vô tình với  tiểu thư An gia An Bình nhị tiểu thư mà Cảnh Hằng phải vào cung làm quý phi. Hazz.. một đại nam nhân từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu mẹ không thương giờ đây lớn lên lại bị đẩy vào cung làm quý phi của cẩu hoàng đế tiếng xấu vang xa suốt ngày tranh đấu vs mấy ả đàn bà trong hậu cung. Xui xẻo thay y lại nhầm lẫn hoàng thượng Bắc Yến quốc Long Tư Vũ là thái giám nên y đã tự đẩy mình vào lưới tình của Long Tư Vũ. Sau khi biết được thân  phận của Long Tư Vũ tuy giận hắn nhưng vẫn vì hắn mà dám thân vào nguy hiểm, giúp hắn bình định thiên hạ.


Nhận xét về Loạn Rồi, Loạn Rồi. Qúy Phi Là Nam Nhân!

Số ký tự: 0