Liệu Anh Có Đến Đám Tang Của Em Không

Chồng ta tổng tư lệnh Trần Chu, hoàn thành nhiệm vụ, vinh quang quay về, trở thành vị anh hùng quân đội.

Mà ta, vợ của anh, một dòng máu nóng mãi mãi động lại nơi chiến trường.

Khi ta còn sống, Trần Chu đối với ta lạnh lùng, tàn nhẫn. Khi ta chết rồi, anh lại nói yêu ta.

Anh nói người đã chết dưới tay anh, là người mà anh yêu suốt cuộc đời này.

Nhận xét về Liệu Anh Có Đến Đám Tang Của Em Không

Số ký tự: 0