Liên Quân Mobile - Tôi Và Những Câu Chuyện Tình

Hùng - một tác giả tiểu thuyết mà giờ đây, anh ta chỉ còn là cái bóng của mình bất ngờ xuyên không vào thế giới game Liên quân Mobile.

Anh vui chứ?

Vui, chắc thế.

Rồi giờ Hùng làm gì?

Không biết, anh ta cảm thấy mọi thứ thật là vô nghĩa.

Ơ kìa, đấy là...

Nhận xét về Liên Quân Mobile - Tôi Và Những Câu Chuyện Tình

Số ký tự: 0