Chương 28: Nhỏ Máu Nhận Thân 1

Lê Triều Bí Sử 1 Dạ Du 4703 từ 23:08 20/02/2023

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

1. Tẩy Oan Tạp Lục(*): Tên một quyển sách cổ do ông tổ ngành pháp y Tống Từ, đời nhà Tống (Trung Quốc) ghi chép lại.
2. Danh thư (*): Những quyển sách nổi tiếng.
3. Võ Hậu: Chỉ Võ Tắc Thiên nhà Đường, Trung Quốc.
4. Hạ Liên Thảo: hay còn gọi là cây nhọ nồi, miền Nam Việt Nam còn gọi là cây cỏ mực, một vị thuốc tính hàn, tác dụng cầm máu giải độc.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lê Triều Bí Sử 1

Số ký tự: 0