Chương 27: Huyết Thống

Lê Triều Bí Sử 1 Dạ Du 4321 từ 22:15 14/02/2023

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

1. (*) Lệ Phi bị phế vị: ý chỉ Dương Thị Bí, lúc xưa ỷ sủng sinh kiêu nên bị Thái Hậu dùng mưu kế hãm hại khiến Thái Tông không còn yêu thích bà. Dương Thị Bí bị Thái Tông phế làm thứ dân, tước bỏ ngôi vị Thái Tử của Lê Nghi Dân.

2. (*) Sung Viên: Là một cấp bậc trong hậu cung triều Lê Sơ.
Các cấp bậc hậu phi lúc bấy giờ như sau:
Tam phi (三妃) gồm:
Quý phi (貴妃), Minh phi (明妃), Kính phi (敬妃).
Cửu tần (九嬪) gồm:
a. Tam chiêu (三昭): Chiêu nghi (昭儀), Chiêu dung (昭容), Chiêu viên (昭媛).
b. Tam tu (三修): Tu nghi (修儀) Tu dung (修容), Tu viên (修媛).
c. Tam sung (三充): Sung nghi (充儀), Sung dung (充容), Sung viên (充媛).
Lục chức (六職) gồm:
Tiệp dư (婕妤), Dung hoa (容華), Tuyên vinh (宣榮), Tài nhân (才人), Lương nhân (良人), Mỹ nhân (美人).
3. (*) Lê Thái Tổ: Tức Lê Lợi
4. (*) Lý Lăng: Cha của Lý Lăng là Lý Triện – là công thần khai quốc nhà Hậu Lê, tham gia khởi nghĩa Lam Sơn có công lớn, sau được Lê Lợi ban họ Lê. Sử còn gọi là Lê Triện và Lý Lăng cũng có tên khác là Lê Lăng.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lê Triều Bí Sử 1

Số ký tự: 0