Chương 22: Mất Dấu

Lê Triều Bí Sử 1 Dạ Du 3953 từ 23:09 24/01/2023

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

1. (*) Lê Tư Thành: Tên huý của Lê Thánh Tông.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lê Triều Bí Sử 1

Số ký tự: 0