Chương 9: Chương Đặc Biệt Thông Báo

Last Breathe Of Us Vokar 34 từ 13:25 22/10/2021
Ẩn quảng cáo


Nội của bộ này cũng sẽ như Asuradius sẽ bị đập bỏ và làm lại. Hiện tại ở bên bộ LBOU mới đã tới Chap 7 và mình sẽ đăng lên đây sớm thôi.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Last Breathe Of Us

Số ký tự: 0