Last Breathe Of Us

"Hy vọng chỉ khiến bạn mù mắt, thế nên trong những hơi thở cuối cùng đừng hy vọng." - Vokar

Nhận xét về Last Breathe Of Us

Số ký tự: 0